راهکارهای تقویت سلامت روان

سلامت ذهنی یا عاطفی چیزی فراتر از نداشتن افسردگی، اضطراب

۳۱اردیبهشت۱۴۰۳
توانبخشی اختلال طیف اوتیسم

نقش موثر گفتاردرمانگران

۱۶اردیبهشت۱۴۰۳
سندروم داون

سندرم داون یک بیماری ژنتیکی که به دلیل یک کروموزوم اضافی به وجود می‌آید .

۰۵آبان۱۴۰۲
کم‌توانی ذهنی

اختلالی که با عملکرد هوشی زیر حد طبیعی مشخص می‌گردد.

۰۴آبان۱۴۰۲