اهداف خیریه
۲۰آبان۱۴۰۲

هدف موسسه خدمت رسانی به جامعه هدف سازمان بهزیستی است که بخشی از فعالیت های حوزه های توانبخشی را شامل می شود.

  1. کمک و همیاری همه جانبه در زمینه ایجاد کارگاه های توانبخشی و آموزشی روزانه
  2. ایجاد مراکز مراقبتی و توانبخشی نگهداری معلولین به صورت شبانه روزی
  3. کمک به گروه های هوشی زیر حد طبیعی به نحوی که بتوانند با کسب استقلال از عهده امور جاری و روزمره خود برآیند.
  4. ارائه خدمات توانبخشی، مشاوره روانشناسی، گفتار درمانی، کاردرمانی، ورزش معلولین و مسکن معلولین
  5. تاسیس مراکز روزانه توانبخشی و نگهداری مراقبتی شبانه روزی

  جدیدترین ویدئوهای کانال آپارات