مراکز موسسه
۲۰آبان۱۴۰۲

موسسه دارای سه مرکز در حال فعالیت می باشد.

۱-  مرکز آموزشی توانبخشی ، اجتماعی و مراقبتی پسرانه دارای اختلال رشد هوشی بالای 14 سال یاور با ظرفیت 100 نفر (شبانه روزی)

۲- مرکز آموزشی توانبخشی، اجتماعی و مراقبتی افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی دخترانه بالای 14 سال یاوران با ظرفیت 50 نفر توانخواه (شبانه روزی)

۳- کارگاه تولیدی و حمایتی تلفیقی تیپ یک پسرانه توانا با ظرفیت 40 نفر (روزانه)

  جدیدترین ویدئوهای کانال آپارات