درباره خیریه توانا دیار کرمان


 

موسسه خیریه توانا دیار کرمان با شماره ثبت ۲۵۰۷ به شناسه ملی ۱۴۰۱۱۷۲۵۵۳۴ تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور به مدت نامحدود به ثبت رسیده است.
مرکز اصلی خیریه شهر کرمان می باشد.
این موسسه به صورت هیئت امنایی و هیئت مدیره اداره می گردد.


خدمات ما

 خیریه توانا
آخرین اخبار نمایش همه
خیریه توانا
آخرین مقالات نمایش همه
خیریه توانا
آخرین ویدئوها نمایش همه
خیریه توانا